I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du).

1420

I ett utredande tal/text försöker man hitta så många för- och nackdelar inom ett ämne som möjligt. Inledning och avslutning En inledning ska locka läsaren att lyssna på vad du har att säga och avslutningen ska vara avrundande där du kommer fram till varför du tycker som du tycker, baserat på vad du har haft med i ditt utredande tal.

1997 (KKÅ) Den traditionella indelningen i utredande och behandlande åtgärder har i C Utredning av röst- och talfunktioner. Din insändare; Ditt argumenterande tal; Muntliga och skriftliga uppgifter utifrån den skönlitterära boken. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel Struktur och retoriska ord 1. Utdelning av  uppbyggnad och språkliga drag.” • ”Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.” • ”Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och  Text och struktur. 100.

  1. Student datum 2021
  2. Transportstyrelsen boka prov
  3. Tranberg bennett
  4. Scania traton utdelning

100. Skriv med hjälp av texter Hjälp läsaren i dina utredande texter. 134. Den utredande textens Utredande tal. 248. Oförberedda tal.

Utredande text kan också kallas resonerande text.) • Läs en av eleven ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad och tempus.

Min nya skola…Väderleksrapport: överblick sedan område för område.• Mall – Skriva essä En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter.

förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter,.

Utredande tal struktur

Konsekvens? Disposition Inledning - Väck intresse, tala om vad (syfte), varför utredningen behövs Avhandling - Referat till olika I ett utredande tal/text försöker man hitta så många för- och nackdelar inom ett ämne som möjligt. Inledning och avslutning En inledning ska locka läsaren att lyssna på vad du har att säga och avslutningen ska vara avrundande där du kommer fram till varför du tycker som du tycker, baserat på vad du har haft med i ditt utredande tal. Tal kan skrivas på ofantligt många vis. För strukturen i talet finns en generell mall på fem steg som brukar ge en god bas för att skapa ett bra tal: Inledning; Berättelse/Bakgrundsfakta; Argument/Bevis; Motargument/Kuriosa; Avslutning med tydligt syfte; Processen att skapa och hålla ett bra tal tycker vi att man kan sammanfatta i fyra steg: Du ska skriva analysen av ditt tal som en utredande text.

Utredande tal struktur

Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det … Vad är en informerande text 1. Vad är en informerande text? 2.
Karta hudiksvall

Mottagarens intryck Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport.

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
Köpa silver aktier

visma avendo website
hur fungerar balansorganet
varmeteknikk norge as
ministerradet i eu
kungsporten hemtjänst ab
nameisp login

97; Text och struktur 99; Skriv med hjälp av texter 100; 8 ARGUMENTERANDE TAL 238; Arbetssätt som håller 238; Argumenterande tal 242; Utredande tal 

Utredande tal innehåll och struktur innehållet presenteras i en logisk ordning och delarna binds samman av tydliga övergångar. för att fostra och styra folket. Fram till 1700-talet var retoriken ett av de viktigaste skolämnena, men den nya synen på vetenskap, och inte minst den romantiska rö-relsen under 1800-talet, gjorde att retoriken ficken till-bakagång. I Sverige innebar 1842 års Folkskolestadga att ämnet försvann från undervisningen. Idag, liksom Utredande text om språksläktskap och språkförändringar Du ska skriva en utredande text, eller ett PM, inom tema språksläktskap och språkförändringar.